Kavárna Slavia
Einladung zur 2. Sitzung

am 21. August 2015, um 1111h,

im ‚Café Mariandl‘
in München


zur Lektüre des Gedichts

Křik Strašidel
(Das Geschrei der Gespenster)


aus dem Zyklus 'Die Pestsäule'

von Jaroslav SeifertKřik strašidel

Marně se chytáme letících pavučin
a ostnatých drátů.
Marně se opíráme patou o hroudu,
abychom nebyli vlečeni tak prudce
do tmy, která je černější
než nejčernější noc
a nemá korunu hvězd.

A dennĕ potkáváme nĕkoho,
kdo se nás bezdĕčnĕ zeptá,
aniž by otevřel ústa:
Kdy ? Jak ? A co je potom ?

Ještĕ chvíli milovat a tančit
a dýchat voňavý vzduch
třeba i s oprátkou na krku !Vale!