Kavárna Slavia
Einladung zur 3. Sitzung

am 9. März 2016, um 1111h,

im ‚Café Mariandl‘
am Beethovenplatz in München


zur Lektüre eines Sonetts

von

HviezdoslavSONETT

A predsa - duvol', Bože ! Pokoja
mi nedá zvedavost', jej ostró osti
ma ominajú; tisíc do úzkosti
upadám za dňa a tie neskoja

ni noci, balzam ich, snov povoja;
krváca srdce mi, môj duch sa postí: -
och, dovol' nazriet' v tmaň mi budúcnosti:
jak z toho strašného vĺn príboja

Slavianstvo vyjde ? lod' jak statná, bdelá ?
To rád bych znal: ó, odcloň mi ! a daj
znak, má-li v Tebe ochraňovatel' a ?
hu ! vidím, zašlo bezdna na pokraj ...
Viem, hrešilo, ach ! hrešilo tak vel' a;
však odpust' mu ! ho zdrž ! a zachovaj -Vale!