Kavárna Slavia
Einladung zur 5. Sitzung

am 1. August 2017, um 1010h,

im ‚Café Florian‘ in Weinheim


zur Lektüre des Gedichtes
Trzy słowa najdziwniejsze
von Wisława SzymborskaTrzy słowa najdziwniejsze

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.

Kiedy wymawiam słowo Cisza,
niszczę ją.

Kiedy mymawiam słowo Nic,
stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.Vale!