Der Coffe BaumEinladung

zur 14. Sitzung
am 31 - VIII - 2016, um 1010h,

im Café Metropole
in Brüssel


zur Lektüre eines Gedichtes
von Verner von Heidenstam
GRAVSKRIFT

Sätt dig vid min grav en stund.
Där är så tyst och ensamt.
Tala till mig vänligt stilla
som till en, som ej kan svara.
Mig förunnades det ofattbara
at som människa
få leva några år på jorden.
Gläd dig du, som än ser solen.


Vale!