Romanisches CaféEinladung

zur 18. Sitzung
am 23 XI - 2012, um 1111h,

im Café Español de las Artes

in Alicante


zur Lektüre eines Gedichtes von

Paolo Foglietta
(1520 - 1596)

UROGALLUS
Se questa è neive, che ven da ro Cè,
Comme a ra sò giancheçça vei me pà,
Comme diavo ghe poeu drento stà
Ro foeugo, chi me bruxa si crudè ?

Se l'è un marmaro gianco drito in pè,
Comme ra sò dureçça poeu mostrà,
Comme diavo fàlo a caminà
E a tirà frecce comme un barestrè ?

Ma se l'è donna pù de carne e d'osse
In terra, comme a pà, ben ho çerteçça
Che vei ciù bella cosa no se posse:

Che l'è ciù bella dra mesma belleçça;
E ciù bella sareiva, s'a no fosse
Ciù dura ancora dra mesma dureçça.Vale!