Romanisches CaféEinladung

zur 6. Sitzung
am 10 - V - 2011, um 1111h,

in's Café Royal

in Fünfkirchen


zur auszugsweisen Lektüre

eines
sardischen Gedichtes
eines unbekannten Autors


UROGALLUS
10 - IV 2011

LU TEMPU

1

Palchi no torri, d, tempu passatu ?
Palchi no torri, d, tempu paldutu ?

2

Torra alta 'olta, torra a fatti meu,
Tempu impultanti, tempu priziosu,
Tempu, chi vali tantu cant' Deu,
Par un cori ben fattu e viltuosu.
Troppu a distempu, tempu caru, arreu

A cunniscitti, oh pesu aguniosu !
Cantu utilosu mi saristi statu,
Tempu, handiti a tempu cunnisciutu !

3

Tempu, ch'in un cuntinu muimentu
Poni tutta la to' stabbilitai,
Chi la to' chiet, lu to' assentu
Cunsisti in no ist chietu mai,
Ritruzzedi lap me ch'era ditentu,
Candu passesti, da un sonnu grai:
Ah ! si turrai, tempu malgastatu,
Chi b, chi t'haatia ripaltutu !

...

11

Si cumicia di nou a vi,
Dia us diffarenti ecunumia:
N palticula mancu di la d,
Senza imprialla b', passacci dia:
Chi ben pruistu, innanzi di muri,
Pa l'ultimu 'iagghju mi saria.
Oh, alligria ! Oh tre volti biatu,
tempu, candu da te fussi attindutu !


Vale!