Romanisches CaféEinladung

zur 8. Sitzung
am 09 – XII - 2011, um 1111h,

im Café Espagnol de las Artes

in Alicante


zur Lektüre einer

Cantiga de escarnio
von Alfons dem WeisenUROGALLUS
09 - XI – 2011

O que foi passar a serra
e non quis servir a terra,
é ora, entrant' a guerra,
que faroneja ?
Pois el agora tan muito erra,
maldito seja !

O que levou os dinheiros
e non troux' os cavaleiros,
é por non ir nos primeiros
que faroneja ?
Pois que ven coños prestumeiros,
maldito seja !

O que filhou gran soldada
e nunca fez cavalgada,
é por non ir a Granada
que faroneja ?
Se é rie' omen ou á mesnada,
maldito seja !

O que meteu na taleiga
pouc' aver e muita meiga,
é por non entrar na Veiga
que faroneja ?
Pois chus mol[e] é que manteiga,
maldito seja !Vale!